Wat betekent garantie?

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Na ontvangst van het product zal dit in de regel worden vervangen of gerepareerd zodra het opgegeven defect door ons is vastgesteld.

Het testen van garantiegevallen is binnen het kader van onze klantenservice kosteloos. We vragen echter begrip voor het feit dat wij voor niet-garantiegevallen de kosten voor het testen en eventuele terugzending doorberekenen.

Bij defecten na het verstrijken van de garantieperiode ondersteunt Vivolanda je desgewenst ook. Afwijkende garantiebepalingen van fabrikanten geven wij door, zonder deze echter te kunnen garanderen.

Om de afhandeling van garantieclaims te versoepelen verzoeken wij je, vóór toezending van het defecte product, onze aanwijzingen met betrekking tot retournering door te lezen. Zo help je onnodige kosten te voorkomen en is een snelle afhandeling mogelijk.

Het vervallen van de garantie

De garantie op een product kan vervallen wanneer een product niet op een juiste manier gebruikt wordt. Dit moet per product worden beoordeeld. Wij willen u daarom ook wijzen op onze aanwijzingen omtrent het onderwerp 'retournering' om beschadiging tijdens het transport te vermijden. Hieronder staan enkele voorbeelden waarbij de garantie kan vervallen, tenzij de koper kan aantonen dat het product gebrekkig is:

Beschadigde onderdelen van harddisks en andere massa-opslag producten:
Te lange of te dikke schroeven beschadigen bij het monteren de printplaat van harddisks. Afgezien van het feit dat bij zulke beschadigingen de garantie vervalt, kan het kortsluiting veroorzaken en ook schade aanrichten aan andere componenten in een PC. Ook in dat geval vervalt elke aanspraak op garantie.

Mechanische beschadigingen van producten:
Deuken of verbogen hoeken, in het bijzonder bij harddisks en andere massa-opslagproducten, wijzen op een niet juist gebruik van het product. Mechanisch beschadigde moederborden, processors, geheugenmodules, controllerkaarten etc. worden nimmer omgeruild. Garantie is in dergelijke gevallen uitgesloten.

Defecte componenten door een verkeerde energievoorziening:
Rook- en kortsluitingssporen op componenten (moederbord, harddisk, geheugen etc.) duiden erop dat deze verkeerd aangesloten zijn. Ook in dit geval vervalt de garantie.

Beschadigde of verwijderde zegels:
Op het product aangebrachte zegels, barcodes, waarschuwingen of andere stickers die verbroken of verwijderd zijn, leiden tot het vervallen van de garantie. Voor het gebruik van deze producten is het niet noodzakelijk om deze stickers te verwijderen.

In ieder geval geldt: Bouw alleen zelf componenten in computers, als je zeker weet hoe je dit moet doen.

Fabrieksgarantie

Gedurende de garantieperiode, en soms ook daarna nog, bieden sommige fabrikanten services aan die meer te bieden hebben dan de wettelijke garantie en welke onafhankelijk van de wettelijke garantie wordt geleverd. In het bijzonder bij hoogwaardige producten is dit steeds vaker het geval. Monitoren, printers en digitale camera´s zijn voorbeelden van producten waarvan steeds meer fabrikanten direct aan de eindgebruiker service verlenen. De voorwaarden voor de toegang tot deze service zijn vaak gunstiger dan die bij het verkrijgen van alleen de wettelijke garantie.

Let op: op accu’s wordt een garantietermijn van 6 maanden gegeven.

Let op:

In de regel is de fabrikant, of een speciaal voor deze producten door de fabrikant aangewezen servicebedrijf, de aanspreekpartner voor deze service en niet de verkoper. De afhandeling van garantie verloopt in deze gevallen dan ook direct via de fabrikant of het servicebedrijf. Door de afhandeling van de garantieclaim direct via de fabrikant te laten verlopen verkort je de tijd dat je het product moet missen vaak aanzienlijk.

Enkele fabrikanten bieden een fabrieksgarantie die langer is dan de wettelijke garantieperiode. Indien gewenst kunnen wij de afhandeling van een beroep op de fabrieksgarantie van je overnemen. Mocht je van deze mogelijkheid gebruik willen maken, neem dan contact op met onze klantenservice.

Contact informatie klantenservice

Voor vragen over garantiemogelijkheden en technische ondersteuning kun je terecht bij onze klantenservice.

E-Mail: klantenservice@qualitytechuis.com