Deze website https://qualitytechuis.com is eigendom van QUALITY BVBA, met maatschappelijke zetel te DORPSTRAAT 57, 2040 Antwerpen België, geregistreerd onder BTW-nummer: BE0465855069, e-mailadres contact@qualitytechuis.com. De directeur Publicatie is manager, met de status van Paul GEERT van QUALITY BVBA.  

Informatie over de gastheer: Bedrijf PRESTASHOP